Visio ja Arvot

Visio

Olemme tunnistaneet alalla tarpeen asiakaslähtöiselle toimintamallille ja asenteiden uudistamiselle. Rakennusvireen visio tiivistyy hyvin kahteen tavoitetilaan:

”Maineeltaan paras ja asiakasystävällisin korjauspalveluita tarjoava yritys”

”Luotettavuuden, laadukkaan työn ja läpinäkyvyyden avulla rakennusalan maineen parantaminen”

Onnistuneen korjaushankkeen keskiössä on yhteinen tavoitetila, joka onnistuu vain kiinteistön käyttäjät huomioivalla yhteistyöllä 

Arvot

Visiota kohti kulkiessa olemme valinneet yritykselle arvoja, joita haluamme korostaa kaikessa tekemisessämme.

Yhdessä onnistuminen

-Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen ja yhdessä tekemisen kautta onnistuminen

-Yhteinen tekeminen pohjautuu luottamukseen ja läpinäkyvyyteen

-Riitelyn nollatoleranssi, asioista sopiminen

Asiakkaan ilahduttaminen

– Huomioidaan asiakkaan tavoitteet ja toiveet

 

– Pyritään odotukset ylittämällä positiiviseen yllätykseen

Jatkuva oppiminen ja uudistuminen

-Kuuntelemme kaikilta kumppaneilta ja asiakkailta saatua palautetta, opimme virheistä

-Tehottomien toimintatapojen jatkuva modernisointi

Hyvä vire

– Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

– Hyvän vireen ylläpitäminen kaikkien projektiin osallistuvien tahojen kanssa

– Välitetään ihmisistä

Kestävä ympäristö

-Uusiokäytetään rakennusmateriaaleja mahdollisimman tehokkaasti, lajitellaan jätteet

-Tuetaan suomalaista työtä – pyritään keskittämään ostoja suomalaisille palveluntarjoajille mahdollisuuksien mukaan

”Hiilijalanjälki on huono, verojalanjälki hyvä”