Visio ja arvot

 

 

Rakennusvireen visio, johon pitkän aikavälin toiminnalla tähtäämme, liittyy pääasiallisesti kahteen tavoitetilaan:

”Maineeltaan paras ja asiakasystävällisin julkisivukorjauksia tarjoava yritys”

”Luotettavuuden, laadukkaan työn ja läpinäkyvyyden avulla rakennusalan maineen parantaminen”

Visiota kohti kulkiessa olemme valinneet yritykselle arvoja, joita haluamme korostaa kaikessa tekemisessämme.

Keskiössä yhteinen tavoitetila joka onnistuu vain yhteistyöllä

Keskiössä yhteinen tavoitetila

joka onnistuu vain yhteistyöllä

Asiakkaan ilahduttaminen

– Aito asiakaslähtöinen ajattelutapa

 

Yhdessä onnistuminen

-Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen ja yhdessä tekemisen kautta onnistuminen

-Yhteinen tekeminen pohjautuu luottamukseen ja läpinäkyvyyteen

-Riitelyn nollatoleranssi, asioista sopiminen

 

Hyvä vire

– Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

– Hyvän vireen ylläpitäminen kaikkien projektiin osallistuvien tahojen kanssa

 

Jatkuva oppiminen ja uudistuminen

-Kuuntelemme kaikilta kumppaneilta ja asiakkailta saatua palautetta, opimme virheistä

-Tehottomien toimintatapojen jatkuva modernisointi

 

Kestävä ympäristö

-Uusiokäytetään rakennusmateriaaleja mahdollisimman tehokkaasti, lajitellaan jätteet

-Tuetaan suomalaista työtä – pyritään keskittämään ostoja suomalaisille palveluntarjoajille mahdollisuuksien mukaan

”Hiilijalanjälki on huono, verojalanjälki hyvä”